Press "Enter" to skip to content

Danh mục:

© 2017~ MaiPB blog

Người Việt ở Nhật

Tội phạm Việt Nam liên tục lên tin tức của Nhật đều đặn hàng tuần.

Loading

Đặc biệt, cho đến 20 tháng 10 mà đã chứng kiến 10 tin tội phạm, trung bình 2 vụ 1 ngày. Nghiêm trọng hơn nữa, trong…

Leave a Comment