東大グループ “東京新規感染者 7月再び1日1200人超”の分析も

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Suga đã quyết định sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo và 3 tỉnh lân cận vì Covid-19 hết ngày hôm nay, 21/3/2021. Đây là khu vực chiếm đến gần 1/3 dân số toàn Nhật Bản, nhưng chiếm đến 1/2 tổng số người nhiễm Covid-19.…

Cả thế giới, cả xã hội đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Sức khỏe, việc làm, kinh tế có thể bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí mất. Vì vậy có lẽ cũng không mấy người quan tâm lắm đến giải trí hay học hành nữa. Nhưng thôi, ai quan tâm thì…

Statista

Statista Thật đáng buồn, đáng thương và đáng giận cho châu Âu về cơn dịch corona virus này. Mọi khi thì chắc thế giới đã lên tiếng Pray For Italy gì gì, như hồi chia sẻ với Pháp về vụ khủng bố. Nhưng không, lần này thì nước nào cũng lo sốt vó về corona…