[Mai PB Blog] Vì trang BBC News Tiếng Việt bị chặn ở Việt Nam nên Mai PB Blog xin phép được đăng lại ở đây. Nội dung giữ nguyên gốc tại thời điểm ghi ở đầu bài. [BBC News - 24/5/2019] Nhiều công ty Nhật không muốn tuyển lao động nước ngoài theo chế độ…