Khi ở Nhật gặp khó khăn, mâu thuẫn với công ty, hàng xóm, bạn bè, ở ngoài xã hội..., hoặc đơn giản muốn tìm hiểu luật pháp để kinh doanh, làm thêm, bạn có thể tìm đến các dịch vụ tư vấn luật pháp miễn phí như dưới đây. Tất nhiên vì là miễn phí…

Cả thế giới, cả xã hội đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Sức khỏe, việc làm, kinh tế có thể bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí mất. Vì vậy có lẽ cũng không mấy người quan tâm lắm đến giải trí hay học hành nữa. Nhưng thôi, ai quan tâm thì…