Press "Enter" to skip to content

About

Loading

Blogger Mai PB, cựu admin nhóm Facebook Cộng Đồng Việt Nhật, đến từ Tháp Rùa :), Việt Nam, và đã sống ở Nhật hơn 30 năm. Blog này viết những quan điểm hoặc thông tin về Nhật Bản, Việt Nam, có đặt trong lăng kính quốc tế. Hoan nghênh các bình luận đồng tình hoặc chỉ trích.

Các chủ đề

Liên hệ

Email: m @maipb.blog (viết liền không có dấu cách).
Facebook Page: maipb.blog
Facebook: maipbm