(C) BBC

Cho dù quyết định chính trị của Ukraine có khôn ngoan hay không, họ cũng không bao giờ có ý định xâm lược hay làm tổn hại Nga, Ukraine chỉ đơn giản tìm kiếm sự bảo vệ. Tuy nhiên Nga đã ngang nhiên xâm lăng và can thiệp vào sự toàn vẹn lãnh thổ của…

Nước Mỹ chưa trở nên nguy hiểm vì chủ nghĩa Trump thì rất nhiều người Việt, đã có vẻ đã bị say sưa với hiện tượng này rồi. Tại sao? Vì người Việt: cảm tính thượng thừachạy theo số đôngthực ra là khá phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, phân biệt thứ hạngngang…

(C) Asia Plus Inc (https://asiaplus.tumblr.com/post/102246042553/hcm-vs-hanoi-values-and-characteristics)

Có một người Nhật hỏi người viết mấy câu hỏi sau, và mình đã trả lời bằng bài viết tiếng Nhật dưới đây. ベトナムと日本の架け橋となって下さる担当者を探しているある企業からです。 嬉しいことに年々ベトナムの方の留学が増えてきました。ただ、まだまだ就職に至る方は少数です。僕は日本企業が多様性を持ち、様々な国の方と共存できる社会を創りたいと思っております。 そこで、ベトナムの方の気質について御教示頂きたく御連絡致しました。具体的には、、、※全ての質問に対して個人差はあると思います。◯ベトナム人の仕事に対する特徴◯日本人との違い(何が良くて何が悪いはないので、思いつかれたことを教えて頂ければ幸いです。)◯北部・中部・南部の方の気質の違い 上記3点を踏まえて採用する際の注意点 (ある日本人ビジネスマン) Có một công ty đang muốn tuyển dụng 1 người Việt đề làm cầu nối Việt Nhật.Rất vui là gần đây ngày càng nhiều du học sinh…