Ngày mai 30/4/2019 sẽ là ngày cuối cùng của niên đại Heisei (平成, Bình Thành) của Nhật Bản. Từ 0 giờ ngày 1/5 sau đó sẽ bắt đầu niên đại mới Reiwa (令和, Lệnh Hoà). Thời đại mới của Nhật Bản, 令和 Reiwa Thời đại Heisei đã bắt đầu với sự lên ngôi của Thiên…

Reiwa

Hôm nay 1/4/2019, Chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu mới cho thời đại trị vì của Thiên Hoàng tiếp theo, sẽ bắt đầu 1 tháng nữa, 1/5/2019. Cho đến buổi sáng nay thì ngay cả Thủ tướng Nhật cũng chưa biết niên hiệu nào sẽ được lựa chọn. Các thành viên nội các…

(C) Ironna.jp

Shusen-no-hi 終戦の日 Hôm nay 15/8 là một ngày đặc biệt đối với người Nhật: ngày kết thúc Thế chiến II (thực tế là bại chiến), người Nhật gọi là ngày 終戦記念日 Shusen-kinenbi, hoặc nôm na là 終戦の日 Shusen-no-hi. Lúc 12:00 ngày 15/8/1945, Chiêu Hoà Thiên Hoàng 昭和天皇 đã đích thân đọc chỉ dụ ngừng chiến…