Chắc nhiều người chưa biết rằng thủ đô của Ukraina thực ra đang được gọi bằng tên chính thức là Kyiv chứ không phải Kyev như xưa. Kyiv, phát âm theo tiếng Việt sẽ là ki-iv, chính là chuyển ngữ từ tiếng Ukraina. Còn Kyev là chuyển ngữ từ tiếng Nga, mà tiếng Nga là…