Press "Enter" to skip to content

Thẻ:

© 2017~ MaiPB blog

Tiếng Nhật

Kỷ niệm 4 năm trận đại động đất Đông Nhật Bản (東日本大震災) 11/3/2011

Loading

Ngẫu nhiên mà trận động đất này lại xảy ra vào tháng 3, đúng thời điểm học sinh tốt nghiệp. Trường học lại chính là…

Leave a Comment