(C) The Japan Foundation

Bài viết này dành cho những người đã khá tiếng Nhật rồi. Những người học tiếng Nhật tất nhiên là biết đến kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 日本語能力試験. Ngày xưa là 4級~1級, bây giờ là N5~N1. Có một thời mà giáo viên các trường ĐH tiếng Nhật ở VN cũng chưa lấy nổi…

Trí tuệ nhân tạo, AI đang thay đổi cuộc sống của mọi người một cách ngoạn mục, xâm nhập vào xã hội ngày càng nhiều. Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thông tin (NICT) của Nhật đã phát triển ứng dụng phiên dịch VoiceTra có thể phiên dịch qua lại giữa tiếng Nhật và 30…