Nước Mỹ chưa trở nên nguy hiểm vì chủ nghĩa Trump thì rất nhiều người Việt, đã có vẻ đã bị say sưa với hiện tượng này rồi. Tại sao? Vì người Việt: cảm tính thượng thừachạy theo số đôngthực ra là khá phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, phân biệt thứ hạngngang…