Tháng 3, tháng tốt nghiệp, mùa chia tay của học sinh ở Nhật, từ các em bé ở nhà trẻ cho đến sinh viên đại học. Tốt nghiệp có ý nghĩa thật đặc biệt bởi vì mọi người sẽ rời khỏi ngôi trường hiện tại của mình. Học sinh tiểu học thì sắp không còn…

Thời buổi khoa học công nghệ và lối sống thay đổi như vũ bão. Thời buổi dịch bệnh đe dọa con người. Nhiều thứ phải kết thúc sau một thời gian dài tiếp diễn. Biết là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, nhưng nhiều cảm giác bâng khuâng, nuối tiếc, thương cảm diễn ra…