Nhân dịp Đảng Cộng Sản Trung Quốc kỉ niệm 100 năm thành lập, Ông Ishii, Tổng Thư ký Đảng Cộng Sản Nhật Bản đã bình luận như sau.  Ông Ishii, Tổng thư ký ĐCS Nhật Bản 「中国による東シナ海や南シナ海での覇権主義的行動、香港やウイグルでの人権侵害は、社会主義とは無縁であり、共産党の名に値しない。国際社会が中国に対し『国際法を守れ』と求めていくことが大切だ」“Những hành động bá quyền chủ nghĩa của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, biển Đông của VN, cũng như sự vi phạm nhân quyền của họ…