Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đang đề xuất xin tiếp nhận 37 toa tàu đường sắt cũ của Nhật Bản. Việc này đang được báo chí Việt Nam rất quan tâm. Tổng Công ty đường sắt đề xuất nhập 37 toa tàu 40 năm tuổi của Nhật Bản (Báo Tiền Phong) Nhập…