Báo chí Nhật gần đây nêu lên hiện tượng ngày càng nhiều gia đình từ chối đội cấp cứu thực hiện thao tác hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim cho người nhà đang bị ngừng tim, ngừng thở. Những người nhà này phần lớn là những người già yếu hoặc bị bệnh hiểm…