Phim Anime về cô Megumi bị Bắc Triều Tiên bắt cóc

Một trong những vấn đề được người Nhật quan tâm nhất ở tầm xã hội, quốc gia là một vấn đề mang tính nhân đạo cao, vượt qua ý nghĩa chính trị, ngoại giao của vấn đề đó. Nó là một trong những vấn đề cần phải giải quyết hàng đầu trong các hứa hẹn…