(C) Reli-a.com

Photo: Reli-a.com 断捨離 danshari, ghép từ 3 chữ 断つ ( [ Đoạn ], ngăn chặn), 捨てる ( [ Xả ], vứt bỏ), 離れる ( [ Ly ], xa lánh). Đây là từ ghép từng được giải thưởng "câu nói của năm 2010" (Nhật Bản), do bà 山下英子 Yamashita Hideko đề xướng ra, ứng dụng 3…