Cuộc hội đàm lịch sử liên Triều giữa lãnh đạo Bắc Triểu Tiên và Hàn Quốc ngày hôm nay đã mở ra một triển vọng được mong ước từ lâu: chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Nếu chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên chấm dứt, cho dù hai quốc gia này không…