from BBC.com

Photo: BBC.com 20 tuổi sáng tác nhạc phẩm bất hủ Nụ cười sơn cước, có lẽ là một trong những bản nhạc tiền chiến hay nhất, vui tươi nhất. https://www.youtube.com/watch?v=axIvnbwZSLY 73 tuổi viết cuốn hồi ký sét đánh "HỒI KÝ của một thằng HÈN", 80 viết thêm chương "Tôi đã hết hèn".  (link download) Có ai…