Giấy tờ quan trọng

1. Mất hộ chiếu Việt Nam khi đang ở Nhật2. Mất hộ chiếu Việt Nam khi đang về Việt Nam.3. Mất hộ chiếu khi đang đi du lịch, công tác nước khác.4. Mất thẻ người nước ngoài khi đang ở Nhật.5. Mất thẻ người nước ngoài khi đang ở Việt Nam hoặc quốc gia khác…

1) Cấp cứu, cảnh sát, cứu hỏa2) Các vấn đề của thực tập sinh, nghiệp đoàn, công ty đang làm việc (Miễn phí)3) Thông tin trợ giúp người lao động nước ngoài từ Bộ Lao Động Nhật (tiếng Việt)4) Trung Tâm Tư Vấn Hỗ Trợ Người Nước Ngoài do Bộ Tư Pháp Nhật ủy thác…