Getty

Có rất nhiều việc trong đời mà người ta phải lưỡng lự. Ví dụ điển hình ở trong nhóm (chú thích: nhóm Facebook Cộng Đồng Việt Nhật vốn là bối cảnh của bài viết gốc) này là "nên đi Nhật hay không". Hmm, khó có một câu trả lời chung cho mọi người được vì…