Giấy tờ quan trọng

1. Mất hộ chiếu Việt Nam khi đang ở Nhật2. Mất hộ chiếu Việt Nam khi đang về Việt Nam.3. Mất hộ chiếu khi đang đi du lịch, công tác nước khác.4. Mất thẻ người nước ngoài khi đang ở Nhật.5. Mất thẻ người nước ngoài khi đang ở Việt Nam hoặc quốc gia khác…