(C) @sippotan (Twitter)

(C) toritemi.com Mùa hè là những tháng ngày đặc biệt đối với nhiều đất nước, khi mà con người được nghỉ hè, được đi chơi, được trải qua không khí cởi mở, sảng khoái, nóng nực nhưng vì vậy mà có mát mẻ. Mùa hè cũng vì vậy mà có thể làm nhiều việc mới…