(C) Ironna.jp

Shusen-no-hi 終戦の日 Hôm nay 15/8 là một ngày đặc biệt đối với người Nhật: ngày kết thúc Thế chiến II (thực tế là bại chiến), người Nhật gọi là ngày 終戦記念日 Shusen-kinenbi, hoặc nôm na là 終戦の日 Shusen-no-hi. Lúc 12:00 ngày 15/8/1945, Chiêu Hoà Thiên Hoàng 昭和天皇 đã đích thân đọc chỉ dụ ngừng chiến…