Có nhiều người muốn đi làm việc ở Nhật, nhưng ngược lại có không ít người muốn thôi việc. Cần nắm vững luật để tự bảo vệ mình trong trường hợp công ty không cho thôi việc hoặc dọa dẫm đòi bồi thường. Chuẩn bị trước khi thôi việcThời điểm thôi việc1. Nhân viên chính…