Sự giúp đỡ đến từ người phụ nữ đồng bào nhân hậu Xơ Maria Lê Thị Lan thuộc nhà thờ Công Giáo Kawaguchi 川口教会 đang giúp đỡ tư vấn cho rất nhiều nữ thực tập sinh Việt Nam bị mang thai ngoài ý muốn. Sự việc đã được báo Nhật đến làm phóng sự. アパートで出産、消えた父親… 予期せぬ妊娠に苦しむ女性外国人実習生たちの実情…