(C) The Japan Foundation

Bài viết này dành cho những người đã khá tiếng Nhật rồi. Những người học tiếng Nhật tất nhiên là biết đến kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 日本語能力試験. Ngày xưa là 4級~1級, bây giờ là N5~N1. Có một thời mà giáo viên các trường ĐH tiếng Nhật ở VN cũng chưa lấy nổi…