Statista

Statista Thật đáng buồn, đáng thương và đáng giận cho châu Âu về cơn dịch corona virus này. Mọi khi thì chắc thế giới đã lên tiếng Pray For Italy gì gì, như hồi chia sẻ với Pháp về vụ khủng bố. Nhưng không, lần này thì nước nào cũng lo sốt vó về corona…