Trí tuệ nhân tạo, AI đang thay đổi cuộc sống của mọi người một cách ngoạn mục, xâm nhập vào xã hội ngày càng nhiều. Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thông tin (NICT) của Nhật đã phát triển ứng dụng phiên dịch VoiceTra có thể phiên dịch qua lại giữa tiếng Nhật và 30…