(Photo: yakuzaishi-kyujin-job)

Câu chuyện trong một bệnh viện của Nhật. Các nhân viên y tế và y bác sĩ chuyển cách gọi bệnh nhân với từ xưng hô -san さん (anh/chị) sang -sama 様 (quý khách), giống như cách gọi tôn kính khách hàng vậy. Việc thay đổi cách xưng hô này là nằm trong xu hướng…