Báo mạng Business Journal ngày 30/4/2018: du học sinh Việt Nam bị ép buộc làm việc quá giờ trái phép ở các công ty phát báo Asahi. 朝日新聞販売所、ベトナム人留学生に違法就労強制…朝日奨学会、把握しつつ対応せず Tóm tắt: Nhiều du học sinh (dhs) Việt Nam làm thêm bằng công việc phát báo Asahi, có 2 diện là "học bổng" phát báo, và làm…

Visa "tị nạn" Vài năm nay trong người Việt nói riêng và người nước ngoài nói chung ở Nhật thịnh hành 1 hình thức xin "visa tị nạn". Tên gọi nôm na này do bản thân người Việt tự đặt ra nhưng rất dễ bị hiểu lầm, thậm chí còn bị những người Việt xấu…