The fighting monkey (cre: Wikipedia)

Bản dịch tiếng Việt過激者たちへ Bản dịch tiếng Việt (日本語文は下)Bản dịch tiếng Việt dưới đây của một người bạn, mình hiệu đính. Xin cảm ơn. Bài viết của tôi hôm nọ được khá nhiều phản hồi tiêu cực bằng comment, hoặc bằng bài viết khác, nhưng tôi chỉ biết nhếch mép vì sự đánh tráo luận…