Reiwa

Hôm nay 1/4/2019, Chính phủ Nhật Bản công bố niên hiệu mới cho thời đại trị vì của Thiên Hoàng tiếp theo, sẽ bắt đầu 1 tháng nữa, 1/5/2019. Cho đến buổi sáng nay thì ngay cả Thủ tướng Nhật cũng chưa biết niên hiệu nào sẽ được lựa chọn. Các thành viên nội các…