BrainyQuote

BrainyQuote Nhiều người sống vì hy vọng, vì ngày mai. Họ quên mất những gì xảy ra ngay tại thời điểm hiện tại, quên những gì thực tại diễn ra. Họ đi du lịch mà họ chỉ chăm chụp ảnh để sau này xem lại, mà quên đi cảm nhận thực tế. Họ để mặc kệ căn…