Báo mạng Business Journal ngày 30/4/2018: du học sinh Việt Nam bị ép buộc làm việc quá giờ trái phép ở các công ty phát báo Asahi. 朝日新聞販売所、ベトナム人留学生に違法就労強制…朝日奨学会、把握しつつ対応せず Tóm tắt: Nhiều du học sinh (dhs) Việt Nam làm thêm bằng công việc phát báo Asahi, có 2 diện là "học bổng" phát báo, và làm…