(C) Khabarplanet Com Nếu một trong hai người kết hôn đang cư trú ở Nhật, ví dụ kết hôn Nhật Việt, Việt Việt, thậm chí là giữa người Việt và người nước khác, thì có thể làm thủ tục ở hành chính của Nhật. Các thủ tục này ở Nhật khá đơn giản, còn làm…

1) Cấp cứu, cảnh sát, cứu hỏa2) Các vấn đề của thực tập sinh, nghiệp đoàn, công ty đang làm việc (Miễn phí)3) Thông tin trợ giúp người lao động nước ngoài từ Bộ Lao Động Nhật (tiếng Việt)4) Trung Tâm Tư Vấn Hỗ Trợ Người Nước Ngoài do Bộ Tư Pháp Nhật ủy thác…