Overseas Residents' Visits to Japan by country, 2018

Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã thiết lập riêng tại Việt Nam một đường dây nóng hỏi đáp về visa Nhật Bản bằng tiếng Việt.(Tham khảo: thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản ngày 29/3/2019, tiếng Nhật) Hotline hỗ trợ về việc xin visa…