(C) WedOnline

Cố thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát ngày 8/7/2022, hưởng dương 67 tuổi (tính theo tuổi Nhật Bản vì ông Abe sinh ngày 21/9/1954 nên là chưa tròn 68 tuổi). Nước Nhật bàng hoàng, tức giận, bi thương. Ở nhiệm kỳ thủ tướng thứ nhất, ông đã là Thủ tướng trẻ nhất sau Thế…